У Академії наук відбулася презентація журналу Технології XXI століття

У нашій країні послідовний розвиток сфери інформаційних технологій, підвищення знань населення, і особливо молодого покоління, по сучасних технологіях є одним з важливих напрямів державної політики.

Яскравим тому підтвердженням є установа Комітетом з координації розвитку науки і технологій при Кабінеті Міністрів Республіки Узбекистану науково-технічного, духовно-просвітницького популярного журналу Технології XXI століття для дітей і підлітків.

У Академії наук Узбекистану прошла презентація нового журналу. Як повідомляє УЗА, в заході взяли участь представники відповідних міністерств, відомств, державних і суспільних організацій, учені, журналісти і педагоги.

Президент Академії наук Узбекистану Ш.Саліхов особливо відзначив, що широкомасштабні реформи, здійснювані в нашій країні під керівництвом Президента Ісламу Карімова в цілях широкого впровадження в суспільство наукових і інноваційних досягнень, підвищення творчого, інтелектуального і наукового потенціалу молодого покоління, дають ваговиті результати. Масштаб цієї благородної роботи ще більш розширився в Рік гармонійно розвиненого покоління.

Журнал Технології XXI століття служитиме такій добрій меті, як послідовне освітлення новин сфери науки і технологій в нашій країні і в світі, широке залучення молоді до вирішення теоретичних і практичних питань нових технологій.

У першому номері видання в матеріалах під такими рубриками, як Кроки технологічного розвитку, Чудеса майбутнього, Технооборудованіє, В наукових лабораторіях, З творчості однолітків, З історії великих винаходів, широко освітлюють наукові досягнення вітчизняної і світової науки, значення сучасних технологій.

1 кв. 2010           зрад. %

ВВП       10.00 трлн. сумов          7.6

Зовнішньоторговий обіг            4.32 млрд. USD               4.4

Безкоштовна пошта

от