Програмою розвитку електроенергетики передбачається реалізація 46 інвестиційних проектів на загальну суму $5,425 млрд.

22 грудня своє професійне свято відзначали люди, без яких немислимий прогрес сучасного суспільства. Ми говоримо про енергетиків. Саме енергетики дають світло і тепло в наші будинки, забезпечують безперебійну роботу промислових підприємств, сприяють підвищенню рівня життя населення. Енергетика Узбекистану заслуговує, аби сьогодні ми розповіли про полягання справ в галузі ледве детальніше.

ГАК Узбекенерго, що забезпечує управління електроенергетикою і вугільною промисловістю країни, була створена відповідно до Указу Президента Республіки Узбекистану Ісламу Карімова в 2001 році на базі структурних підрозділів Міністерства енергетики і електрифікації РУз з включенням в її склад акціонерного об’єднання Вугілля. Основними завданнями і напрямами діяльності компанії стали регулювання і координація режимів роботи енергосистеми республіки, стійке забезпечення економіки і населення електричною енергією, розробка короткострокових і довгострокових прогнозів і цільових програм розвитку електроенергетики і вугільної промисловості країни, здійснення реконструкції, модернізації і подальшого розвитку підприємств електромереж і вугільної промисловості.

В цілях забезпечення збалансованого розвитку енергетичних потужностей найважливішими пріоритетами социально-экономического розвитку ГАК Узбекенерго є продовження реформування електроенергетики і вугільної промисловості, прискорення реалізації інвестиційних проектів, оптимальних схем передачі і розподілу електричної енергії в енергосистемі, розвантаження ліній електропередачі і поліпшення режимів роботи устаткування електростанцій.

Структура ГАК Узбекенерго дозволяє здійснювати власними силами проектні, будівельно-монтажні, налагоджувальні, експлуатаційні і ремонтні роботи будь-якого масштабу. До складу компанії входять 54 підприємства і організації, у тому числі 41 відкрите акціонерне суспільство, 11 унітарних підприємств і 2 товариства з обмеженою відповідальністю.

По розпорядженню Президента Узбекистану Ісламу Карімова підготовлена програма пріоритетного розвитку електроенергетики республіки на 2011-2015 роки. Програмою передбачається реалізація 46 інвестиційних проектів на загальну суму $5,425 млрд. У їх числі – 15 проектів по модернізації теплоенергетики, 10 проектів в області гідроенергетики і 15 проектів, що передбачають введення нових ліній електропередач (ЛЕП) і ряду підстанцій. Здійснення гідроенергетичних проектів загальною вартістю $307,8 млн. дасть приріст потужностей ГЕС, що входять в склад ГАК Узбекенерго, на 160 МВт. А в рамках проектів по модернізації електричних мереж 110-500 кВ вартістю $590 млн. буде забезпечено введення в експлуатацію 1,01 тисяч км. ЛЕП і підстанцій настановною потужністю 2118 МВА.

ГАК Узбекенерго також розраховує протягом п’яти років здійснити реконструкцію розподільних мереж 0,4-35 кВ вартістю $440,2 млн. В ході реалізації даного проекту планується здійснити реконструкцію 24,9 тисяч км. ЛЕП, 5,7 тисяч трансформаторних підстанцій (ТПС) 6-10 кВ, 43 підстанцій (ПС) 35 кВ, а також будівництво 1,6 тисяч км. нових ЛЕП, 536 ТПС 6-10 кВ і 35 ПС 35 кВ.

Передбачається реалізація п’яти проектів по впровадженню автоматизованої системи комерційного обліку електроенергії, дослідної вітрової енергоустановки, нових методів і систем проектування. В рамках програми по впровадженню системи обліку електроенергії до 2016 р. компанія планує встановити 4,513 млн. одиниць приладів обліку в побутовому секторі загальною вартістю $365 млн.

Про деяких з проектів за участю зарубіжних партнерів і інвесторів ми вже розповідали. У найближчій перспективі – будівництво Ніжнечаткальськой ГЕС на річці Чаткал в столичної області Узбекистану, яке почнеться в 2012 році.

Орієнтовна вартість проекту перевищує $105 млн., а після введення в експлуатацію чотирьох силових агрегатів річне вироблення електроенергії на Ніжнечаткальськой ГЕС складе 350 млн.кВт/ч. Введення в експлуатацію новою ГЕС намічений на 2015 рік. У роботі – проект Будівництво ГЕС Камолот потужністю 8 МВт на Чирчик-Бозсуйськом тракті.

Якщо говорити про електростанції, то необхідно згадати і про проект реконструкції Сирдарьї ТЕС, яка буде здійснена в 2013-2015 рр. Сирдарья ТЕС – найбільша теплова електростанція в Центральній Азії, тому її значення для регіону важко переоцінити. В рамках модернізації планується здійснити повномасштабну реконструкцію двох енергоблоків потужністю по 300 МВт, а додатковим підсумком виконання проекту стане приріст потужності станції на 50 МВт. Фінансування проекту планується здійснити за рахунок власних засобів компанії і іноземної позики.

У 2011-2014 роках буде здійснена модернізація Тахиаташськой теплової електростанції на північному заході країни. Загальна вартість проекту – $330 млн.. Він передбачає установку двох газотурбінних установок по 127 МВт і будівництво градирни для двох блоків по 210 МВт. Реалізація проекту дозволить на 30% збільшити потужності електростанції, а також скоротити скидання відпрацьованих вод.

Реконструкція Тахиаташськой ТЕС пов’язана з розширенням діяльності нафтогазових компаній по освоєнню родовищ на плато Устюрт, а також будівництвом газо-хімічного комплексу Устюртського до 2015 року, що зажадає додаткового енергопостачання.

Крім того, в 2010-2014 роках реалізується проект по модернізації Талімарджанськой ТЕС вартістю $1,28 млрд. із залученням кредитних ресурсів міжнародних фінансових організацій у розмірі порядку $800 млн.. Планом передбачено будівництво двох парогазових установок (ПГУ) комбінованого циклу, новій підстанції (ПС) 500/220 кВт на Талімарджанськой ТЕС і новій лінії електропередач 500кВ протяжністю 218 км. від нової ПС до ПС Согдіана (Самаркандська обл.), а також об’єднання їх з Кривулястою ПС і Гузарськой ПС.

З введенням два ПГУ питома витрата палива на електростанції скоротиться з 314 г/кВтч до 263 г/кВтч, а вироблення електроенергії збільшиться з 4,6 млрд кВтч до 10,4 млрд кВтч. Частиною проекту по модернізації Талімарджанськой ТЕС є і будівництво відповідної інфраструктури.

Модернізація галузі включає також будівництво ПГУ на Ташкентській і Навоїйськой ТЕС. Вартість проектів – $465 млн. і $650 млн. відповідно. Нагадаємо, що в даний час основою енергетичної системи Узбекистану є теплові електростанції. Основну долю електроенергії – до 90% – виробляють 10 теплових електростанцій компанії сумарною встановленою потужністю 10,6 млн. кВт. У п’яти крупних ТЕС встановлені енергоблоки потужністю від 150 до 800 МВт. Це такі теплові електростанції, як Талімарджанськая, Сирдарья, Ново-Ангренськая і Ташкентська ТЕС, що виробляють понад 85% електроенергії. Встановлена потужність всіх електростанцій республіки складає 12,4 млн. кВт.

29 гідроелектростанцій ГАК Узбекенерго встановленою потужністю 1,4 млн. кВт в основному об’єднані в каскади ГЕС і працюють по водотоку. Найбільші ГЕС розташовані у верхів’ях річки Чирчик (Чарвакськая, Ходжікентськая, Газалкентськая) і мають водосховища, регулювання потужності, що дозволяють працювати в режимі. Частина електроенергії, що залишилася, виробляється автономними тепловими електростанціями промислових підприємств і малими ГЕС, такими, що входять в структуру Міністерства сільського і водного господарства республіки. У системі Міністерства сільського і водного господарства була прийнята і здійснюється програма з розвитку малої гідроенергетики, використовуваної на сільськогосподарських об’єктах.

Згідно даній програмі здійснюється будівництво 15 малих ГЕС із загальною встановленою потужністю 420 МВт з виробленням 1,3 млрд. кВт.ч електроенергії в рік.

Слід зазначити, що основний об’єм електроенергії, що поставляється, припадає на частку промислових підприємств, сільськогосподарських споживачів і населення. Питома вага вжитку електроенергії в рік по республіці (на душу населення) складає 1940 кВт.ч.

Виходячи з насущних завдань галузі, ГАК Узбекенерго вже розробляє схеми розвитку енергосистеми на період до 2020 року. В результаті професійної роботи всіх енергетичних підприємств країни підтримуються сприятливі умови для підвищення економічного, соціального і життєвого рівня населення країни. Отже ще раз привітаємо енергетиків країни з їх професійним святом і побажаємо їм не зменшувати темпів модернізації галузі.

от