Сукупний капітал небанківських кредитних організацій Узбекистану повинен збільшитися в середньому в 2,1 разу

У тому, що настає 2011 року перед небанківськими фінансовими інститутами, у тому числі кредитними союзами (КС) Узбекистану, поставлені нові завдання. Стимул-реакцією для їх послідовного виконання є постанова Президента Республіки Узбекистану від 26 листопада 2010 року Про пріоритетні напрями подальшого реформування і підвищення стійкості фінансово-банківської системи республіки в 2011-2015 роках і досягнення високих міжнародних рейтингових показників. Для детальнішого освітлення пріоритетних напрямів розвитку вітчизняного сектора мікрофінансування кореспондент газети Бізнес-вісник Сходу поговорила з Нізоміддіном Мурадовим, виконавчим директором Асоціації кредитних союзів Узбекистану.

– Розкажіть, будь ласка, які завдання належить вирішити кредитним союзам Узбекистану надалі?

– Відповідно до недавно прийнятої постанови Президента Республіки Узбекистану одним з пріоритетних напрямів реформування фінансово-банківської системи визначений подальший розвиток і підвищення ролі небанківських кредитних організацій, у тому числі кредитних союзів, мікрокредитних організацій і ломбардів. При цьому в даний час мікрофінансовий сектор розглядається як один з найважливіших інструментів фінансування розвитку малого бізнесу і приватного підприємництва.

Виходячи з актуальності даного напряму, постановою встановлена низка заходів, направлених на подальше вдосконалення законодавчої бази у сфері мікрофінансування, у тому числі внесення відповідних змін в закони Про кредитні союзи, Про мікрофінансування, Про мікрокредитні організації, а також вдосконалення і розробку нових положень, регулюючих основні аспекти діяльності кредитних союзів.

Враховуючи зростаючу роль діяльності небанківських кредитних організацій в підвищенні забавності і добробуту населення, даною постановою також затверджені цільові параметри діяльності небанківських кредитних організацій на 2011-2015 роки, такі, як збільшення їх сукупного капіталу в середньому в 2,1 разу, збільшення об’єму депозитів в кредитних союзах в 2 рази, розширення об’ємів мікрокредитів комерційними банками і небанківськими кредитними організаціями в 2,8 разу.

Крім того, передбачено подальше розширення мережі небанківських кредитних організацій, із збільшенням в 2011-2015 роках їх кількості в 1,7 разу. Встановлені нові вимоги до ліквідності якості кредитного портфеля, а також удосконалення ведення бухгалтерського обліку і фінансової звітності. В умовах динамічний сектора мікрофінансування, що розвивається, важливе значення в постанові було приділене питанню вдосконалення нагляду за діяльністю небанківських кредитних організацій, у тому числі введенню додаткових обов’язкових економічних нормативів для небанківських кредитних організацій.

Хотілося б підкреслити, що основні заходи, направлені на подальше вдосконалення діяльності кредитних союзів, включають організацію в Узбекистані щорічних конкурсів Краща небанківська кредитна організація і проведення опитів серед клієнтів і членів небанківських кредитних організацій для оцінки якості послуг, що надаються ними.

– Як відомо, що настає 2011 рік оголошено Президентом нашої країни Роком малого бізнесу і приватного підприємництва. Яке місце займають кредитні союзи в ефективному розвитку підприємницької ініціативи?

– Сьогодні подальший розвиток малого бізнесу і приватного підприємництва – пріоритетне завдання забезпечення соціальної і економічної стабільності в країні. Відзначу, що головним об’єктом діяльності кредитних союзів і основною метою їх створення є стимулювання розвитку приватного підприємництва. При цьому кредитні союзи здійснюють інтенсивну роботу на місцях, пропонуючи широкий спектр фінансових послуг своїм членам. Саме тому оголошення наступного року Роком малого бізнесу і приватного підприємництва накладає велику відповідальність на систему кредитних союзів Узбекистану.

– Які плани в Асоціації кредитних союзів Узбекистану на 2011 рік?

– Нагадаю, що Асоціація кредитних союзів Узбекистану була створена в червні 2005 року для подальшого вдосконалення діяльності кредитних союзів шляхом їх інституційного розвитку і зміцнення фінансового стану, вистави і захисту їх інтересів, сприяння в розробці нормативних правових актів, стимулюючих подальший розвиток КС.

В даний час Асоціація кредитних союзів бере активну участь в розробці плану-графіка після реалізації комплексу заходів, визначених в постанові Президента Республіки Узбекистану від 26 листопада 2010 року, і забезпечення досягнення встановлених цільових показників для найбільш ефективного виконання завдань, вказаних в даному документі. Також Асоціацією передбачено проведення різних практичних заходів з представниками кредитних союзів для подальшого здійснення ними інформаційно-роз’яснювальних робіт серед різних верств населення нашої країни.

– Що ви хотіли б побажати напередодні святкування Нового 2011 року?

– Напередодні Нового року, що настає, хотілося б всім побажати успіхи, щастя, досягнення нових і якісних результатів, які, врешті-решт, сприятимуть подальшому підвищенню добробуту нашого народу і країни в цілому. У свою чергу, Асоціація кредитних союзів Узбекистану докладе необхідні зусилля для подальшого якісного розвитку мікрофінансового сектора.

– Спасибі за цікаву і змістовну бесіду.

от