Президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв взяв участь в черговому засіданні Поради глав держав Співдружності Незалежних Держав

В ході засідання глави держав обговорили важливі питання співпраці наших країн в рамках СНД, направлені на поглиблення і розширення інтеграційних процесів в регіоні, а також підвели підсумки діяльності Співдружності.

На засіданні заслуховувала інформація про проведення заходів щодо святкування 65-ої річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні і ході підготовки проекту Договору про зону вільної торгівлі.

Також в ході засідання була дана висока оцінка головуванню Казахстану в ОБСЄ.

За підсумками засідання були підписані ряд важливих документів: Договір про міждержавний розшук осіб; Протокол про внесення змін до Угоди про освіту Поради керівників міграційних органів; Протокол про внесення змін до Угоди про розмір державного мита і порядок її стягнення при розгляді господарських суперечок між суб'єктами господарювання різних держав.

——

Заяву держав – членів Організації Договору про колективну безпеку про миротворчі сили Організації Договору про колективну безпеку

Держави – члени Організації Договору про колективну безпеку (далі – ОДКБ)

підтверджуючи свою прихильність цілям і принципам Статуту Організації Об'єднаних Націй (далі – ООН), а також іншим загальновизнаним нормам міжнародного права

діючи на основі глави VIII Статуту ООН, положень прийнятою 2 березня 2010 року Резолюції 64-ої сесії Генеральної Асамблеї ООН Співпраця між ООН і ОДКБ, а також підписаною 18 березня 2010 року Спільній декларації про співпрацю між секретаріатами ОДКБ і ООН

грунтуючись на положеннях прийнятою 18 червня 2004 року Концепції формування і функціонування механізму миротворчої діяльності ОДКБ і що набрав чинності 15 січня 2009 року Угоди про миротворчу діяльність ОДКБ

заявляють про наступний:

1. Держави – члени ОДКБ виходять з того, що легітимною основою запобігання конфліктам є положення Статуту ООН, резолюції Поради Безпеки, норми міжнародного права, а ключовим органом в цій сфері є СБ ООН, на який покладена головна відповідальність за підтримку міжнародного світу і безпеки.

2. Держави – члени ОДКБ підтверджують свою прихильність превентивній дипломатії як важливому засобу ефективного забезпечення безпеки і попередження криз.

3. Держави – члени ОДКБ відзначають центральну роль ООН у вирішенні конфліктів і постконфліктному миростроительстве.

4. Держави – члени ОДКБ в цілях зміцнення міжнародної і регіональної безпеки розглядають сприяння миротворчій діяльності ООН як одне з актуальних завдань ОДКБ.

5. Держави – члени ОДКБ виражають готовність, використовуючи миротворчий потенціал Організації, внести вклад до запобігання озброєним конфліктам і мирного врегулювання виникаючих конфліктних і кризисних ситуацій.

6. Держави – члени ОДКБ виступають за всесторонній розвиток і вдосконалення співпраці з ООН і її структурами, розширення відповідної нормативної правової бази, а також вважають за доцільне прийняття документа відносно параметрів взаємодії між секретаріатами ОДКБ і ООН в області миротворчества.

7. Держави – члени ОДКБ виражають упевненість, що Миротворчі сили ОДКБ, що діють на постійній підставі, можуть стати ефективним інструментом по підтримці світу і безпеки, діючи самостійно або в співпраці з іншими зацікавленими сторонами в строгій відповідності із Статутом ООН.

8. Організація Договору про колективну безпеку відкрита для конструктивного діалогу зі всіма державами, міжнародними і регіональними організаціями, які розділяють принципи діяльності ОДКБ, у тому числі в області миротворчества.

місто Москва

10 грудня 2010 року

—-

Декларація держав – членів Організації Договору про колективну безпеку

Держави – члени Організації Договору про колективну безпеку підтверджують свою рішучість прикласти максимум зусиль для забезпечення світу, запобігання озброєним конфліктам, мирному врегулюванню суперечок, протидії викликам і погрозам міжнародній безпеці і стабільності на початку XXI століття. Це має особливе значення в рік 65-ліття Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941–1945 років і закінчення Другої світової війни.

Добиваючись здійснення поставлених цілей, держави – члени ОДКБ незмінно керуються принципами, закріпленими в Статуті ООН, Завершальному акті Хельсінкі, дотримуються колективної лінії по ключових питаннях світового розвитку, а також регіональних проблемах, що впливають на стабільність і безпеку держав-членів.

У сфері забезпечення міжнародної безпеки, роззброєння і контролю над озброєннями ОДКБ приділяє пріоритетну увагу зміцненню Договору про нерозповсюдження ядерної зброї, швидкому набуттю чинності Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань, недопущенню ядерного тероризму, розробці договорів про заборону виробництва матеріалу, що розщеплюється, для цілей ядерної зброї або інших ядерних вибухових пристроїв і по запобіганню розміщенню зброї в космічному просторі, а також відновленню життєздатності, зміцненню і модернізації режиму контролю, що юридично зобов'язав, над звичайними озброєннями в Європі, вдосконаленню і розвитку заходів зміцнення довіри і безпеки в регіоні ОБСЄ, включаючи оновлення Віденського документа 1999 років.

Держави – члени ОДКБ вітають підписання 8 квітня 2010 року Російською Федерацією і Сполученими Штатами Америки Договору про заходи по подальшому скороченню і обмеженню стратегічних наступальних озброєнь, розглядаючи його як істотний крок на дорозі ядерного роззброєння і нерозповсюдження. Вони надають важливе значення швидкої ратифікації Договору і закликають всі країни, що володіють ядерною зброєю, приєднатися до тих, що робляться Росією і США зусиллям в цій області.

Держави – члени ОДКБ виступають за адаптацію архітектури загальноєвропейської безпеки до реалій сучасних міжнародних відносин на основі дотримання верховенства міжнародного права і центральної ролі ООН, зафіксованих в ключових положеннях російського проекту Договору про європейську безпеку. Вони закликають всі держави Евроатлантіки і Євразія до інтенсивних спільних зусиль в цілях закріплення принципу всеосяжної і неділимої безпеки. В зв'язку з цим держави – члени ОДКБ відзначають підтвердження принципу неподільності безпеки всіх країн евроатлантического регіону в спільній заяві за підсумками засідання Поради Росія – НАТО в Лісабоні.

Держави – члени ОДКБ зроблять на національному і колективному рівні все необхідне для нарощування вкладу в боротьбу міжнародного співтовариства з терористичною небезпекою при центральній координуючій ролі ООН і в цьому контексті виступають за продовження і активізацію взаємодії з Контртерористичним комітетом Поради Безпеки ООН.

Держави – члени ОДКБ підтверджують прихильність становленню Афганістану як мирна, стабільна і незалежна держава. В цілях зміцнення безпеки і стабільності в регіоні довкола ІРА, у тому числі в Центральній Азії, вони мають намір і надалі надавати індивідуальне і колективне сприяння процесу стабілізації, врегулювання і мирного відновлення Афганістану.

Держави – члени ОДКБ виступають за активізацію спільних зусиль всіх членів світової спільноти по протидії зростаючій наркозагрозі, підвищенню рівня координації в боротьбі з проникненням наркотиків з території Афганістану, у тому числі шляхом створення довкола нього поясу антинаркотической безпеки, зміцнення національних установ, що борються з незаконним зворотом наркотиків, підготовки фахівців для цих структур.

У цьому контексті вони запрошують всі зацікавлені держави, міжнародні і регіональні організації підключитися до тієї, що проводиться під егідою ОДКБ антинаркотической операції Канал, зарекомендувала себе як ефективний інструмент протидії наркозагрозі.

Держави – члени ОДКБ виходять з того, що будь-які конфлікти повинні вирішуватися мирною дорогою відповідно до загальновизнаних норм міжнародного права, у тому числі із застосуванням механізмів превентивної дипломатії і миротворчого потенціалу.

Держави – члени ОДКБ мають намір і надалі тісно координувати свою міжнародну діяльність, розвивати практичну взаємодію з міжнародними і регіональними організаціями, приділяючи особливу увагу питанням співпраці з ООН відповідно до положень резолюції Генеральної Асамблеї про співпрацю між ОДКБ і ООН від 2 березня 2010 року і підписаною 18 березня 2010 року Спільній декларації про співпрацю між секретаріатами ОДКБ і ООН.

Держави – члени ОДКБ вітають успішне проведення в столиці Казахстану саміту ОБСЄ і прийняття Астанінськой Декларації, що відкриває новий етап в діяльності Організації.

Держави – члени ОДКБ виступають за збалансований розвиток трьох вимірів діяльності ОБСЄ в цілях адаптації її роботи до сучасних викликів і погроз безпеці і її реформування на основі базових принципів Завершального акту Хельсінкі і загальновизнаних норм міжнародного права при збереженні непорушності принципу консенсусу як основи функціонування ОБСЄ.

Запись опубликована в рубрике Політичне. Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Комментарии запрещены.