Впровадження ЕНСЗ стимулювало розвиток високоспеціалізованої медичної допомоги в регіонах. Сьогодні у всіх регіонах проводяться кардіохірургічні і нейрохірургічні втручання, інші складні операції – всього 38 технологій, які раніше виконувалися лише республіканськими клініками

Сьогодні в Міністерстві охорони здоров’я РК відбулася республіканська нарада за підсумками впровадження Єдиної національної системи охорони здоров’я Республіки Казахстану за 2010 рік і завданнях на 2011 рік. У нім взяли участь заступник Прем’єр-міністра Республіки Казахстану Ербол Турмахановіч Оринбаєв, Міністр охорони здоров’я РК Салідат Зікеновна Каїрбекова, керівники органів і організацій охорони здоров’я республіки.

На нараді наголошувалося, що в своїх щорічних Посланнях Президент РК приділяє особливу увагу питанням охорони здоров’я громадян, віднісши їх в ранг державних пріоритетів.

У Посланні 2010 років Нове десятиліття – Новий економічний підйом – Нові можливості Казахстану Глава держави визначає конкретні завдання формування фінансової основи охорони здоров’я і оплати медичних послуг, орієнтованої на результати.

У виконання поставлених завдань з 1 січня 2010 року почато впровадження Єдиної національної системи охорони (ЕНСЗ) здоров’я, яка знайшла своє віддзеркалення в четвертому напрямі розвитку Державної програми Саламатти ?аза?стан на 2011 – 2015 рр., затвердженою Указом Президента Республіки Казахстану 29 листопада 2010 року за № 1113.

Планується поетапне впровадження ЕНСЗ. Так, в 2010 році були залучені медичні організації (МО), що надають стаціонарну і стационарозамещающую допомога, в 2011 році МО, що надають амбулаторно-поліклінічну допомогу в частині ПМСП, в подальші роки будуть залучені інші напрями охорони здоров’я. У основі ЕНСЗ закладений принцип пациенто-ориентированности і фінансування за кінцевий результат.

Для забезпечення впровадження ЕНСЗ Міністерством охорони здоров’я були визначені стратегічні напрями, проведена акредитація медичних організацій, прораховані тарифи за пролікований випадок, поміщені договори на надання медичних послуг з медичними організаціями незалежно від форми власності, проведено авансування медичних організацій, розгорнута широка інформаційно-роз’яснювальна і організаційно-методична робота.

На постійній основі почата експертиза об’ємів і якості наданих медичних послуг, аналіз ефективності використання виділених бюджетних коштів для надання гарантованого об’єму безкоштовній медичній допомозі (ГОБМП).

Для забезпечення права пацієнта на вільний вибір стаціонару при плановій госпіталізації, створені республіканський і регіональні Бюро госпіталізації, разом з якими з II півріччя т.г. був введений портал планової госпіталізації, заснований на web технології. Аналіз показав, що правом вибору скористалися більше 550 тисяч чоловік. У своєму регіоні пролікувалися 94,4% громадян, виїхали в інші регіони 2,0%, в республіканських клініках – 4% жителів. 94% пацієнтів було госпіталізовано протягом 10 днів, в т.ч. до 80% протягом 3-х днів.

Впровадження ЕНСЗ стимулювало розвиток високоспеціалізованої медичної допомоги (ВСМП) в регіонах, сьогодні у всіх 16 регіонах проводяться кардіохірургічні і нейрохірургічні втручання, інші складні операції – всього 38 технологій, які раніше виконувалися лише республіканськими клініками. Проведено в 1,5 разу більше кардіохірургічних операцій. Вперше в регіонах в більше 700 пацієнтів проведено операції по заміні суглобів.

Оплата за фактичними витратами стимулювало розширення спектру упроваджуваних дорогих медичних технологій республіканськими клініками. Так, відкриті відділення по екстреній кардіології, онкогематології, кардіохірургії, щелепно-лицьовій хірургії, судинній хірургії, філія інституту очних хвороб. Початі операції по заміні суглобів при гемофілії, йде підготовка до проведення операцій по трансплантації кісткового мозку. Республіканським центром нейрохірургії упроваджені реконструктивно-стабілізуючі операції на хребті.

Інтенсифікація ліжкового фонду в рамках ЕНСЗ (на ліжках денного перебування проліковано більш ніж в 2 рази більше пацієнтів в порівнянні з 2009 роком) привело до зниження високовитратної стаціонарної допомоги на 9%, що дозволило заощадити 14,6 млрд. тенге, які були реінвестовані в систему. Завдяки цьому упроваджені технології раннього відновного лікування і медичної реабілітації. Додатково була передбачена реабілітація більше 28,5 тисяч пацієнтів на суму 2 млрд. тенге. За підсумками 2010 року реабілітаційну допомогу отримало до 31 тисячі пацієнтів.

ЕНСЗ стирає кордони територіальної прописки і прикріпленої пацієнта до медичної організації, створює умови для розвитку конкуренції і можливість отримати додатковий прибуток. За пролікованих іногородніх за принципом гроша слідують за пацієнтом проведено міжрегіональне коректування фінансових коштів на суму 1,2 млрд. тенге. Наприклад, за лікування жителів інших регіонів медичні організації м. Алмати запрацювали 596 млн. тенге.

ЕНСЗ представила можливість для диференційованої оплати праці медичних працівників. Найбільш високий рівень виплат наголошується в акціонерних суспільствах, підприємствах на праві господарського ведення (150 000 тенге і вище).

Для визначення міри задоволеності пацієнтів лікуванням КОМУ проводяться регулярні соціологічні опити пацієнтів. У поточному році за даними анкетування більше 5 тисяч пацієнтів в стаціонарах, встановлено, що більше 90% госпіталізованих в плановому порядку хворих скористалися правом вільного вибору медичної організації, 74% відзначають підвищення доступності госпіталізації в стаціонар, 79% – краще відношення медичного персоналу.

У 2010 році на 12% знизилася кількість скарг населення, при цьому не зареєстровані скарги на відмову в плановій госпіталізації.

Розвиток ЕНСЗ в 2011 році передбачає подальше зниження високовитратної цілодобової госпіталізації, збільшення долі стационарозамещающей допомоги, впровадження міжнародних високих технологій, їх трансферт в регіони, підвищення самостійності медичних організацій.

Буде здійснено розвиток санітарної авіації відповідно до міжнародних принципів надання екстреної допомоги, на ці цілі виділено 1,3 млрд.тенге.

У 2010 році на розвиток ПМСП було виділено 12 млрд. тенге, в т.ч. 6 млрд. тенге на вирівнювання подушевого нормативу між регіонами. У 2011 році буде видлено 6,7 млрд. тенге для стимулюючого компонента за умов досягнення певних показників здоров’я прикріпленого населення.

Крім того, будуть упроваджені пілотні проекти по введенню додаткових компонентів до тарифу в частині придбання основних засобів в лізинг на суму 535 млн. тенге, підвищення кваліфікації медичних працівників на суму 80 млн. тенге.

В цілому, результати впровадження ЕНСЗ переконливо доводять, що створені умови для розвитку конкуренції в системі охорони здоров’я шляхом забезпечення рівних можливостей для медичних організацій всіх форм власності; по дотриманню права пацієнта на вільний вибір медичної організації; розвиток високих технологій в медицині, у тому числі на регіональному рівні.

Таким чином, сформована нова основа фінансування охорони здоров’я у вигляді оплати за пролікований випадок, орієнтованої на результати, забезпечена прозорість надання медичних послуг населенню, що позитивно відбивається на доступності і якості медичної допомоги.

от