Таке питання розглянуло сьогодні Пораду мерії міста Магадана.

Як повідомили РІА КОЛИМА-ІНФОРМ в прес-службі мерії м. Магадана, на Пораді увага була приділена питанням взаємодії мерії з місцевими телеканалами, радіо і газетами. Увазі членів Поради був запропонований моніторинг освітлення міських цільових програм в ЗМІ, а також мережі Інтернет.

Було відмічено, що одна з багаточисельних запорук успіху міської влади – доступність, різноманітність, виконання принципів інформаційної безпеки і відповідності поточним соціально-економічним пріоритетам міста, а також сприяння формуванню сприятливого іміджу Магадана за допомогою проведення цілеспрямованої інформаційної політики органів місцевої самоврядності. Інформування магаданцев про діяльність міської влади, про реалізацію міських цільових програм в цілому впливає на образ, як економіки міста, так і його соціального фону.

Починаючи з 2006 року, забезпечення системного підходу до питань інформування населення Магадана досягається за рахунок реалізації міської цільової програми «Інформування населення про діяльність органів місцевої самоврядності на території муніципальної освіти «Місто Магадан». Розробкою і супроводом програми займається відділ по зв’язках з громадськістю і корінними нечисленними народами Півночі мерії міста Магадана.

Найважливішим підсумком інформаційного партнерства органів місцевої самоврядності і ЗМІ є значне розширення інформаційного поля, за допомогою якого магаданци отримують об’єктивну картину діяльності місцевої влади. В цілому реалізація програми дозволяє найраціональніше і ефективно використовувати теле — і радио — канали, газети, офіційний сайт мерії міста Магадана.

Як було відмічено, міські цільові програми є засобом реалізації політики органів місцевої самоврядності муніципальної освіти «Місто Магадан», а також дії на соціально-економічні процеси в місті Магадані в межах повноважень, що знаходяться у веденні органів місцевої самоврядності муніципальної освіти «Місто Магадан».

Всі міські цільові програми володіють цільовою спрямованістю, точною адресністю, тимчасовим інтервалом, обгрунтованим об’ємом робіт і ресурсних витрат, прорахованим економічним і соціальним ефектом.

Освітлення ГЦП в ЗМІ проводиться для вирішення наступних завдань:

— для посилення координації взаємодії керівників ГЦП в цілях підвищення комплексності і результативності ГЦП;

— для ефективнішого інформування жителів МО «Місто Магадан» про хід роботи органів місцевої самоврядності;

— для здобуття і узагальнення інформації про виконання зацікавлених структур.

от